Aprilia rx 50 manual pdf. APRILIA RX 50 2019-03-03

Aprilia rx 50 manual pdf Rating: 4,9/10 1061 reviews

APRILIA RX 50

aprilia rx 50 manual pdf

We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle well and that it will continue to give you satisfactory service for many years to come. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. Druk op «B» om de claxon te activeren. Plaats het voertuig op de stan- Undo the two upper screws. This booklet also contains instructions for simple repairs.

Next

Rx 50 Manual Pdf Pdf PDF Book

aprilia rx 50 manual pdf

The frame number can be used for the purchase of spare parts. Voor de achterrem moet de rechter zijplaat verwijderd «E» worden, dop «F» van de tank losgedraaid worden in tegenwijzerszin, en daarna de nodige hoeveelheid vloeistof ingevoerd worden de vloeistof moet zich steeds bo- ven het minimum peil bevinden. To start the van de motor. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen in verband met het gebruik van uw voertuig; daarnaast zal u eigenschappen, bijzonderheden en handigheidjes ontdekken die u ervan zullen overtuigen dat u een juiste keuze heeft gemaakt. If the following instructions are scrupulously observed, the battery life will be considerably prolonged. Safeguarding the environment Bescherming van Sections marked with this symbol indicate the correct Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden. Vermijdt bruuske en gevaarlijke manoeu- Do not knock obstacles that can damage vres voor zichzelf en voor anderen voor- the vehicle or cause loss of control.

Next

Rx 50 Manual Pdf Pdf PDF Book

aprilia rx 50 manual pdf

Slide off the front cowl from the Draai de twee bovenste bouten mudguard seats. Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste moet het worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar. If the fuse is burnt-out the filament will be broken. Activate it with van de motor. Wij raden aan om deze handleiding geheel door te lezen, voordat u met het voertuig gaat rijden.

Next

Aprilia RX 50 User Manual 2003

aprilia rx 50 manual pdf

Besides, always assess and bear in ring en het normenstelsel in verband met mind the road surface conditions, visibil- het nationale en plaatselijk verkeer. Overschrijdt de maximum limiet van het vervoerbare gewicht niet voor elke baga- gedrager. Plaats de sleutel en draai hem in wijzers- zin. Therefore, recommend rijden met het voertuig. Use a feeler gauge to check that the distance be- tween the electrodes is 0. Light switch, horn and stop 2.

Next

Aprilia RX 50 User Manual 2002. Page 6

aprilia rx 50 manual pdf

The chain backslash Om de spanning te controlere moet de should be between 30 and 45 mm. Draai de bout los 1 en verwij- Press the bulb 3 slightly and der ze. Take your scooter to an Aprilia elke 2 jaar uitgevoerd worden. If your weight or your needs are different, work on the length of the shock absorber spring, by acting on the nut 1 to restore the right driving position. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. Commando van de voorrem 4.

Next

APRILIA RX 50 MANUAL Pdf Download.

aprilia rx 50 manual pdf

We have compiled this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Reinig de filter of vervang hem. Controle van de spanning Before installing the battery on the vehi- Voordat de accu op het voertuig wordt cle check the open circuit voltage with a geïnstalleerd, moet de spanning met normal tester. Please, read it carefully before riding the vehicle for the first time. Kind of drive Moreover this will cause a great increase of roll- Front Rear ing friction.

Next

Aprilia RX 50 User Manual 2002. Page 6

aprilia rx 50 manual pdf

Dit bevindt zich op de rechter kant van het When the hand grip «B» is turned down- stuur. Remove the expansion tank plug Fig. De beschrijvingen en de illustraties in deze uitgave zijn niet bindend; aprilia houdt zich derhalve het recht voor om, met behoud van de essentiële eigenschappen van het model dat hierin is beschreven en geïllustreerd, op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de organen, de onderdelen of de levering van accessoires naar gelang zij dit nodig acht om het product te verbeteren, of om te voldoen. High temperature warning light 3. The brake fluid level in the pump tank must be checked from time to time.

Next

Rx 50 Manual Pdf Pdf PDF Book

aprilia rx 50 manual pdf

The standard rear suspension is suitable for a driver weighing about 75 kg. The problem is that once you have gotten your nifty new product, the Rx 50 Manual Pdf Pdf gets a brief glance, maybe a once over, but it often tends to get discarded or lost with the original packaging. Preparing the vehicle for the road, charging the bat- tery: It is important to let the battery sit for at least 3 -. If brake lever clearance becomes exces- sive or the lever has an elastic behaviour, Wanneer de speling van de remhendel purge air from the braking system. To fill it up, insert 7 liter en een reserve van 1,30 liter.

Next

APRILIA RX 50

aprilia rx 50 manual pdf

When De commandohendel van de koppeling it is pulled completely towards the han- «A» bevindt zich op de linker kant van het dlebar, the clutch is disengaged and the stuur. Het reproduceren van de inhoud, ook van delen hiervan, is verboden. De overbelasting van het voertuig schaadt de stabiliteit en de handelbaar- heid. If necessary, it is possible to adjust the height of the Check the braking efficiency. In beide Aprilia Authorised Workshop. This booklet is an integral part of the vehicle and must be handed over to the new owner in the event of sale. Het wordt geactiveerd met your foot to firmly engage the gear.

Next